Henning Mankell film

Motorsågskonst till TV produktion.

Fyra skulpturer till en film efter en bok av Henning Mankell. Boken heter "Kennedys Hjärna" och är en TV produktion.

Läs även reportage, tryck på länken: Borås Tidning

Se trailer Kennedys Hjärna

2009 01 25 068.JPG

Trädskulptur lastas av

BT1.jpg

Fyra trädskulpturer levererades till filminspelning

BT5.jpg

I filmen finns en trässkulptör . Kulisserna byggdes upp i skogen

BT4.jpg

Motorsågsskulpturer utsatta i skogen

BT3.jpg

Olika trädskulpturer på plats

2009 01 25 031-1 - Kopia.JPG

Motorsågskonst skapar trädkonst

BT2.jpg

Klar för dagen, sista inspektionen