Skulpturer av två stubbar i Landala. Beställare: Bostadsbolaget

 

Landala

 

Trollhus

Troll